perjantai / 22. tammikuuta / 2021

HAE NYT: Paikat kuntoon 3 -teemahankehaku on avoinna 9.4.2020 saakka

TEEMAHANKKEELLA RAHOITETAAN ENERGIANSÄÄSTÖÄ, ESTEETTÖMYYTTÄ JA YMPÄRISTÖN TILAN PARANTAMISTA

Hankkeen toimenpiteillä parannetaan yhteisten kokoontumistilojen energiataloutta, niiden käytettävyyttä sekä esteettömyyttä ja kohennetaan ympäristön tilaa.

Hankkeeseen varataan 60 000 euron tukipotti jaettavaksi toimenpiteiden toteutukseen.

Teemahankkeessa ”Paikat kuntoon 3 rahoitetaan yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1000 – 10000 euroa. Laiteinvestoinnin tulee liittyä rakentamiseen.

Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankinnoista sekä talkootyön osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvitys hakemuksen yhteydessä.

Hankkeen julkinen tuki on 70 %:a ja hankkeen yksityisrahoitusosuus 30 %:a on katettava hakijan omalla rahoituksella, joka voi olla kokonaan talkootyötä.

Kohderyhmänä ovat alueella toimivat yhdistykset, jotka toimivat toimenpiteiden toteuttajina Heinävedellä, Enonkoskella ja Savonlinnan maaseutualueilla. Yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus.

Paikat kuntoon 3 -toimenpiteiden hakuaika on 16.3.2020 - 9.4.2020.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2021 mennessä.

Maksuhakemukset Piällysmies ry:lle tulee tehdä 28.2.2022 mennessä.

Rahoitusta voi hakea esimerkiksi kaivon kunnostukseen tai jätevesijärjestelmän saneeraukseen, invaluiskaan, portaisiin, pihalaatoituksiin, istutuksiin, ympäristön raivaukseen, vieraslajien poistoon tai lämmitysjärjestelmiin.

Valintakriteerit

Teemahankkeeseen valittavan toimenpiteen kustannusarvion tulee olla 1000 - 10000 euroa.

Jokaisen hankkeen tulee täyttää sille asetetut hyväksyttävyyskriteerit:

1. Sen tulee edistää NOKKA NOUSUUN! kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteen: Kylät paremmin alueen voimavaraksi.

2. Sille tulee olla tarve ja siinä on idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta.

3. Se on toteuttamiskelpoinen (kustannukset, kokonaisrahoitus ja aikataulu).

Lisäksi toimenpide saa 0 tai 1 pistettä jokaisesta valintakriteeristä 1-5 ja sen tulee saada yhteensä vähintään 3 pistettä.

Valintakriteerit:

1. Toimenpide parantaa yhteisten kokoontumistilojen energiataloutta,

2. käytettävyyttä,

3. tilojen esteettömyyttä ja

4. ympäristön tilaa.

5. Hakija on uusi.

Piällysmies ry:n hallitus pisteyttää toimenpiteet valintakriteerien mukaan ja hankkeeseen valitaan mukaan teemahankkeen tukipottiin (60 000 euroa) mahtuvat toimenpiteet hankkeen saaman pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä tammi-helmikuussa 2020.

HAE HANKETUKEA TEEMAHANKKEEN HAKULOMAKKEELLA 3325B LIITTEINEEN.

Tarkemmat tiedot hakemisesta ja investointitoimenpiteen lomakeet hakua varten löydät TÄÄLTÄ

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi