perjantai / 05. maaliskuuta / 2021

Ilmoita hankkeen seurantatiedot tammikuun loppuun mennessä

Hankkeiden seurantatiedot vuodelta 2020 tulee ilmoittaa Hyrrä-asiointipalvelussa 31. tammikuuta 2021 mennessä. Seu­ran­ta­tie­dot kirjataan Hyrrään ku­lu­neel­ta ra­por­toin­ti­jak­sol­ta (kalenterivuosi) ker­ran vuo­des­sa aina seu­raa­van vuo­den tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä. Tämä koskee myös yli vuo­den kes­tä­viä hank­keita.

Vii­mei­set seu­ran­ta­tie­dot hank­kees­ta tallennetaan vii­mei­sen mak­sa­mis­ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä.

Seu­ran­ta­tie­to­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen ker­too hank­keen on­nis­tu­mi­ses­ta. Tuen­saa­ja si­tou­tuu toi­mit­ta­maan seu­ran­ta­tie­dot myön­tei­sen tuki­pää­tök­sen saa­tu­aan. Ky­syt­tä­vät seu­ran­ta­tie­dot mää­räy­ty­vät sen mu­kaan, min­kä­lai­ses­ta hank­kees­ta on kyse.

Lisätietoja ja ohjeita seurantatietojen ilmoittamisesta löydät Hyrrä-ohjeesta:

Hyrrä-ohje seurantatietojen täyttämiseen

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun tästä.

 

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi