sunnuntai / 17. tammikuuta / 2021

Koronaviruksen vaikutukset kehittämishankkeisiin

COVID-19-tautiepidemialla voi olla vaikutuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kehittämishankkeisiin ja niissä tehtäviin matkoihin ja tilaisuuksiin. Koronavirustartunnan saamisen riski on kohonnut koko Euroopassa ja muualla maailmassa, joten matkustamista, vierailuja ja tapaamisia on tarpeen välttää.

Hankkeiden tulisi nyt käyttää harkintaa erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien ja kokousten suunnittelussa ja järjestämisessä ja tukeutua kaikessa toiminnassa viranomaisten antamiin ohjeisiin.

Hankkeita toteuttavat organisaatiot arvioivat itse tapauskohtaisesta, voiko hankesuunnitelmaan sisältyvälle matkalle lähteä vai onko matka perusteltua siirtää. Korona-viruksen takia peruttujen matkojen ja tapahtumien kulut ovat tukikelpoisia, jos ne ovat lopullisia ja kohdistuvat hankkeelle.

Jos hankeaika on päättymässä, voidaan arvioida jatkoajan myöntämistä hankkeelle, jolloin hankesuunnitelmaan kuuluvia matkoja voidaan tehdä myöhemmin. Jos matkojen siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista, voidaan ne perua. Tällöin arvioidaan, täytyykö hankesuunnitelmaa muuttaa.

Mikäli hankeaika on päättymässä ja matka on siirtymässä hankeajan päättymisen jälkeiseen ajankohtaan, tulee tuensaajan jättää jatkoaika-/ muutoshakemus ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet ja olosuhteet sekä erityisesti koronaepidemian hankkeelle aiheuttaman jatkoajan tarpeen. Jatkoaika-/ muutoshakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Tärkeä on noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja ulkoministeriön antamia ohjeistuksia.

Hankesuunnitelman muutoksista ja jatkoaika-/muutokshakemuksista voi olla yhteydessä Leader-ryhmään.

Lisätietoa valtioneuvoston tiedotteesta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-paatti-suosituksista-koronaviruksen-leviamisen-hillitsemiseksi

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi