lauantai / 30. toukokuuta / 2020

Ohjelmakauden 2014-2020 kehittämisstrategia NOKKA NOUSUUN!

Olemme hakeneet LEADER -toimintaryhmäksi ohjelmakaudelle 2014-2020.

 

Strategian tavoitteena on elämän laadun parantuminen ja elinkeinojen kehittyminen sekä sosiaalisen pääoman lisääntyminen muun muassa yhteisöllisen kehittämisen kautta. Tavoitteenamme on luoda uusia työ- ja ansiomahdollisuuksia sekä parantaa alueen ihmisten elinoloja. Haluamme panostaa nuoriin. Strategian tavoitteet ja toimenpiteet ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Paikallinen strategiamme edistää myös horisontaalisia tavoitteita, joita ovat innovaatiot, ilmastonmuutokseen varautuminen ja ympäristö.

Leader -toimintatapa on vakiinnuttanut paikkansa niin Savonlinnan seudulla, Suomessa kuin muuallakin EU:n alueella erinomaisena paikallisen kehittämisen välineenä. Olemme tehneet uuden paikallisen kehittämisstrategian NOKKA NOUSUUN! vuosille 2014–2020. Tätä on valmisteltu avoimesti ja laajasti sekä noudattaen alhaalta ylöspäin–periaatetta. Tässä asiakirjassa on kuvattu strategiamme, sen valmisteluprosessi sekä siihen osallistuneet tahot. Haluamme ilmaista alueen vahvan kehittämistahdon ja valmiutemme olla tässä kehittämisessä mukana.

Hankerahoitusten haku käynnistyy, kun saamme maa- ja metsätalousministeriöltä valtuutuksen toimia LEADER -ryhmänä. Ajankohta lienee tämän vuoden loppupuolella. Asiasta tiedotetaan heti kun se on mahdollista.

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi