lauantai / 30. toukokuuta / 2020

Piällysmies hakee kahta toiminnanohjaajaa (hakuaikaa jatkettu 19.4.2018 saakka)

Olemme hakeneet rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta Vihreä Telakka -hankkeeseen, joka alkaisi rahoituksen varmistumisesta riippuen huhti-toukokuussa 2018 ja kestäisi vuoden 2019 loppuun saakka. Hankkeen tavoitteena on hankesuunnitelman mukaisesti syrjäytymisvaarassa olevien sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja toimintakyvyn parantaminen luontolähtöisten menetelmien avulla.

Toiminnanohjaaja 1

Toiminnanohjaajan työtehtäviin kuuluu asiakkaiden työn ohjaaminen pääsääntöisesti vaihtuvissa luontotoimintakohteissa, kuten retkisatamissa ja retkeilyreiteillä. Työ sisältää asiakkaiden suunnitelmallista tukemista ja ohjausta sekä toiminnan suunnittelua hankkeen tiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaille järjestettävä luontotoiminta on monipuolista ja konkreettinen työ voi liittyä esimerkiksi kasvillisuuden niittämiseen, pienimuotoiseen puurakentamiseen ja rakenteiden kunnostamiseen.

Tehtävässä edellytetään kokemusta asiakas-, luonnonhoito- sekä kädentaitoja edellyttävistä töistä. Lisäksi edellytetään paineensietokykyä, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä kiinnostusta luontoa kohtaan. Kartanluku- ja suunnistustaito sekä oman auton käytön mahdollisuus ovat välttämättömiä. Ensiaputaidot ja kokemus erityisryhmätyöskentelystä katsotaan eduksi. Tehtävään soveltuva koulutustausta on esimerkiksi luonnonvara- tai sosiaalialan koulutus.

Toiminnanohjaaja 2

Toiminnanohjaajan työtehtävät liittyvät sosiaalisen kuntoutuksen ohjaamiseen ja järjestämiseen luontotoiminnan avulla pääsääntöisesti Vuohimäen kartanon pihapiirissä. Toiminnanohjaaja huolehtii yhteydenpidosta lähettäviin tahoihin ja on mukana laatimassa asiakkaiden kuntoutussopimuksia. Toiminnanohjaaja osallistuu hankkeen toiminnan suunnitteluun hankkeen tiimin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Luontolähtöisen toiminnan konkreettiset tehtävät voivat liittyä esimerkiksi puutarhanhoitoon, hyötykasviviljelyyn, mehiläistarhaukseen, luonnonantimien keruuseen ja hyödyntämiseen.

Tehtävässä edellytetään kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja kuntoutukseen liittyvästä työskentelystä. Lisäksi edellytetään luovaa ja itsenäistä työskentelyotetta, kiinnostusta luontoa kohtaan, suunnistustaitoa sekä oman auton käytön mahdollisuutta. Ensiaputaidot ja luontoon liittyvä harrastuneisuus katsotaan eduksi. Tehtävään soveltuva koulutustausta on sosiaali- ja terveysalan koulutus.

Palkkaus: Avaintesin mukainen
Työkokemus: 1-5 vuotta
Työ alkaa: 01.05.2018, ja/tai hankerahoituksen varmistuttua
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta, enintään hankerahoituksen ajaksi
Työsuhteissa on 4 kuukauden koeaika.
Hakuaikaa on jatkettu 19.04.2018 klo 16:00 saakka. Aiemmin tehtäviin hakeneet otetaan huomioon hakumenettelyssä, eikä heidän tarvitse jättää uutta hakemusta.
 
Jätä hakemus: Sähköpostitse: teppo.leppanen@savonlinna.fi tai postitse Piällysmies ry, Puistokatu 1, 57100 SAVONLINNA

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi