keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

ESR-hanke Mennään töihin

Hankkeen tavoitteena on auttaa osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä työllistymään maatilatöihin ja muihin alkutuotannon avustaviin töihin. Tavoitteena on löytää osallistujille sopivia työtehtäviä, joista suoriutuminen tuo heille lisäansioita ja onnistumisen kokemuksia. Hankkeessa luodaan myös toimintamallia työllistymispalveluiden ja alkutuotannon yritysten välille.

TOIMENPITEET

Toimenpide 1: Kartoitetaan Savonlinnan ja lähikuntien alueilta maatilat, puutarhat, kalatalousyritykset ja muut alkutuotannon yritykset, jotka haluavat työllistää osatyökykyisiä ja pitkäaikaistyöttömiä.

Toimenpide 2: Etsitään kohderyhmään kuuluvia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään maatiloilla tai muissa alkutuotannon yrityksissä.

Toimenpide 3: Tuetaan ja ohjataan osallistujia työpaikoilla. Toimitaan yhteyshenkilöinä työsuhteiden aikana. Järjestetään osallistujien kuljetukset työpaikoille tarvittaessa.

Toimenpide 4: Kysytään osallistujien kokemuksia hankkeen aikana tehdyistä töistä ja pohditaan tulevaisuuden työ- ja opiskelumahdollisuuksia. Pyritään ohjaamaan osallistujia muihin osa-aika- tai kokoaikatöihin.

TULOKSET

Tulos 1: Osallistujat työllistyvät erilaisiin työsuhteisiin maatiloilla ja muissa alkutuotannon yrityksissä.

Tulos 2: Osallistujien toimintakyky parantuu ja motivaatio työllistyä kasvaa.

Tulos 3: Työllistämispalveluiden ja alkutuotannon yritysten välinen yhteistyö syventyy.

Tulos 4: Tuotetaan malli osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä alkutuotannon työtehtäviin hankkeen tulosten ja kokemusten pohjalta.

Tulos 5: Tehdään suunnitelma Savonlinnan ja lähialueiden maatilojen ja muiden alkutuotannon alan yritysten hyödyntämisestä osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä

 **

Mennään töihin -hankkeen toteuttaa ajalla 1.5 – 30.9.2020 Piällysmies ry, ja hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto yhteistyössä Etelä-Savon ELY-keskuksen kanssa. Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitteen 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen mukainen.

Mennään töihin -hankkeen työntekijät

Hankekoordinaattori Mikko Juvonen puh. 044 230 5972 / mikko.juvonen@savonlinna.fi

Työvalmentaja Seija Gustavsson puh. 044 236 7523

Työvalmentaja Taija Saukkonen puh. 041 318 2497

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader