keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

ESR-hanke Vihreä Telakka

Vihreä Telakka -hankkeen tavoitteena on tukea ja parantaa työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä vahvistamalla sosiaalista osallisuutta luontolähtöisten menetelmien avulla.

Luontotoiminnan kehittämisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys: toiminta suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja mitoitetaan kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Luonnossa toimiminen tarjoaa merkityksellisen tekemisen ja kokemisen sekä rauhoittumisen mahdollisuuksia ja sopii hyvin myös fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsiville. Hankkeen toiminta suunnataan työelämän ulkopuolella oleville, kehitysvammaisille, osatyökykyisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Luontolähtöisen toiminnan ja yksilöllisen ohjauksen avulla tavoitteena on valmentaa ja tukea asiakkaita eteenpäin työllistymisen portailla. Tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden itsetuntoa, fyysistä toimintakykyä, arjen hallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Toimintakyvyn parantuessa jatkopolkua, työ- ja koulutusmahdollisuuksia sekä muita työllisyyttä edistäviä vaihtoehtoja pohditaan yhdessä.

Hanke edistää Green care -kuntoutustyön ja luontolähtöisten menetelmien tunnettuutta. Savonlinnan seudulla luontolähtöisten menetelmien kokeilun ja kehittämisen tuloksena rakennetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä luontolähtöisen kuntoutuksen toimintamalli kunta- ja järjestösektorille. Toteutus tiiviissä yhteistyössä Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa palvelee toimintamallin hyödyntämistä jatkossa asiakkaiden kuntoutuksessa. Luontolähtöisten menetelmien tarjoaminen laajentaa asiakkaiden ja kuntoutuspalveluita tarjoavien tahojen käyttöön vaihtoehtoja, josta hyötyvät erityisesti kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevat.

Hankkeessa hyödynnetään Green Care -kuntoutustyössä jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä, kehitetään paikallista yhteistyöverkostoa sekä tehdään yhteistyötä julkisen sektorin, kolmannen sektorin toimijoiden sekä yrittäjien kanssa. Yhdistysten ja yrittäjien kanssa kehitetään luontolähtöistä toimintaa, jossa voidaan hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia.

Piällysmies ry:lle on myönnetty tukea hankkeen toteuttamiseen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Hanke on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitteen 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen mukainen. Hankkeen toteutusaika on 18.4.2018 - 31.12.2019. Hankepäällikkönä toimii YTM, luontokartoittaja (EAT) Laura Vänttinen ja toiminnanohjaajina nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Joose Pitkänen ja sosionomi, AMK Sara Kalpio.

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeesta muualla:

Vihreän Telakan Facebook-sivu

Maaseutukuriirin hanketarinat

Puhetta rahasta -blogi

Itä-Savo 24.6.2018

IS pääkirjoitus 28.6.2018

 
Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader