keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

Saariston asuttavuus ja elinvoimaisuus - Habitability-verkosto

Habitability - asuttavuus

Asuttavuus tarkoittaa muun muassa työpaikkoja, asuntoja, kouluja, lauttoja, kylätaloja, infraa, elinkelpoista ympäristöä - elämisen mahdollisuuksia ja elinvoimaisuutta. Se on edellytys kestävälle yhteisölle, joka pystyy huolehtimaan ihmisistään, elinpiiristä, luonnosta ​​ja ympäröivästä vesialueesta.

Asuttavuuskonsepti on uusi paikallisen ja alueellisen kehittämisen työkalu. Työkalu on kehitetty kestävän kehityksen työssä Kökarissa, Ahvenanmaalla. Se koskee erityisesti saaristoisia alueita, mutta sitä voidaan käyttää myös pienissä yhteisöissä, joille on ominaista veden läheisyys.

Asuttavuusanalyysissä saaristoyhteisö määrittelee, mittaa ja kehittää vetovoimaisuuttaan seitsemän osa-alueen perusteella: hyvinvoivat ihmiset, luottamus ja osallistuminen, puhdas vesi, tasapainoiset ekosysteemit, vetovoimaisuus, uusiutuva energia ja paikallinen talous. Näitä mitataan 40 indikaattorilla. Työkalun avulla voi tarkastella saaristoasumisen kestävyyttä, elinvoimaisuutta ja kehittämistarpeita valituista teemoista. Saadun tiedon avulla valitaan mitä on tärkeintä kehittää, jotta vetovoimaisuus kasvaa, elinvoimaisuus lisääntyy ja houkuttelee asukkaita.

Monilla pienillä saariyhteisöillä on kestävän kehityksen haaste. Väestö vähenee ja ikääntyy, kun taas kohtuuhintaisista ​​ympärivuotisista asunnoista voi olla pulaa. Monien saarten asukasluku on kesäisin kymmenkertainen, mikä tarkoittaa teknisiä ja taloudellisia haasteita saaren infrastruktuurille, kuten jätehuollolle, lauttayhteyksille ja tietoliikenneyhteyksille sekä terveydenhuollolle. Muuttuvat ilmasto-olot voivat aiheuttaa tulva- ja kuivuustilanteita tai sään ääri-ilmiöitä, jotka koskevat myös saaristoalueita.

Asuttavuushanke ja verkoston toiminta

Työ- ja elinkeinoministeriö on Varsinais-Suomen liiton kautta myöntänyt Åbo Akademin Saaristoinstituutille (Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi) rahoitusta Habitability-verkostoa varten vuosiksi 2022–23.

Hankkeen ideana on käyttää asuttavuustyökalua elinvoimaisten ja kestävien saaristoyhteisöjen luomiseen, mikä lisää yhteisöjen vetovoimaisuutta, palvelutasoa ja sisäänmuuttoa.

Yhteistyötä Suomen rannikkoalueiden ja järvialueiden asukkaiden kanssa vahvistetaan, ja luodaan perusta toimivaan dynaamisen verkoston malliin, joka ylittää sekä maantieteelliset että kielelliset esteet.

Yhteistyökumppaneina hankkeessa on Suomen saaret ry sekä 12 Leader-ryhmää, joilla on saaristoalueita, mukaan lukien SavonLuotsi Leader ry (ent. Piällysmies ry) ja Rajupusu Leader ry. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Suomen kansallisen Saaristoasiain neuvottelukunnan kanssa.

Habitability-verkoston toiminnan ja saariston asuttavuuden tarkastelun tavoiteena on:

  • vahvistaa saaristoyhteisöjen elämänlaatua ja elinvoimaisuutta, ja tämän myötä houkuttelevuutta asuinpaikkana ja
  • saada aikaan toimiva, maanlaajuisen ruohonjuuritason saaristoyhteisöjen verkosto.

Verkosto on kaksikielinen ja toimii myös sillanrakentajana erikielisten saaristoalueiden välillä. Saaristoinstituutti järjestää työpajoja, koulutuksia liittyen asuttavuusanalyysin osa-alueisiin sekä paikallisia tapaamisia.

 

Saaristoisuus ja saaristoasuminen Savonlinnan-Enonkosken alueella

Etelä-Savossa on yhteensä 9024 yli 0,5 ha kokoista saarta. Maakunnassa ilman kiinteää tieyhteyttä vakituisesti asuttujen saarten lukumäärä on 59 ja asukkaita näillä saarilla on noin 350 (2010). Yli 60 % saarten vakituisista asukkaista on miehiä ja suurin ikäryhmä on 15-64 -vuotiaat.Saariyhteisöistä kolmannes on pieniä, yhden vakituisen asukkaan saaria ja viidennes yli kymmenen vakituisen asukkaan saaria.(1)

Saaristolain mukainen saaristokäsite sisältää paitsi ilman kiinteää tieyhteyttä olevat saaret myös kiinteän tieyhteyden saaria ja muita saaristomaisia vesistöjen rikkomia alueita.Piällysmies ry:n toiminta-alueen kunnista Enonkoski on saaristokunta ja Savonlinna saaristo-osakunta. Savonlinnan kaupungin kokonaispinta-alasta (3597 km2) 38 % on vesistöä. Enonkosken pinta-alasta (419,21 km2) vesistöä on noin 27 %.(2) Vakituisia saaristoasukkaita asuu Savonlinnassa 18 saaressa yhteensä 166 henkilöä ja Enonkoskella kahdessa saaressa neljä henkilöä.(3)

Vapaa-ajan asuminen on alueellamme merkittävä voimavara ja elinvoiman lähde. Pelkästään Savonlinnan alueella on melkein 8000 vapaa-ajanasuntoa, koko Savonlinnan seutukunnalla vapaa-ajan asuntoja on 15153. Vapaa-ajan asumisella on suuri aluetaloudellinen merkitys. Suomen maakunnista Etelä-Savon väkiluku vaihtelee eniten vuoden aikana: kausiväestön määrä 293 937 asukasta on yli kaksi kertaa isompi kuin tilastoitu väkiluku 145 356 asukasta (2016).(4)

Vapaa-ajanasumiseen käytettyjä saaria on Savonlinnassa 166, joissa on 1660 vapaa-ajan asuntoa ja 6640 vapaa-ajan asukasta.Enonkoskella vaa-ajanasumiseen käytettyjä saaria on 46, niissä on 72 vapaa-ajan asuntoa ja 288 asukasta (2011).(3)

Pysyvästi asutut saaret ilman kiinteää tieyhteyttä Savonlinnassa (2010):

Ahvionsaari, Houssaari, Huuhtisaari, Härkinsalo, Karistaansaari, Kesamonsaari-Muhasaari, Keskisaari, Koirsalo, Kokonsaari, Kongonsaari, Laukansaari, Pietolansaari, Ritosaari, Tuohisaari, Valksaari

sekä Enonkoskella: Jänissalo, Mäntysalo.(1)

Lisätietoa:

https://www.abo.fi/fi/uutiset/abo-akademille-neljannesmiljoona-euroa-saariston-asuttavuutta-koskevan-verkoston-luomiseen/

https://www.saaristopolitiikka.fi/uutiset/sank-on-mukana-abo-akademin-habitability-elinvoimaiset-ja-kestavasti-asutut-saaristo-ja-vesistoalueet-teemaverkostossa

"Saaristoasumista halutaan kehittää" https://www.ita-savo.fi/paikalliset/5356143

 

Lähteet:

 
Habitability-teemaverkoston hankesuunnitelma 2021.
 
https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/
https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/temanatverket-habitability/
(1)
Ilman kiinteää tieyhteyttä olevan pysyvästi asutut saaret. Työ- ja elinkeinoministerön julkaisuja 26/2010. https://mmm.fi/documents/1410837/1948019/Ilman_kiinteaa...TEM_julkaisu.pdf/3afcef7a-22c2-47f8-a037-0119d2924843
(2)
Savonlinnan kaupunki, muistio 3.11.2016 Savonlinna nimettävä saaristokunnaksi, https://docplayer.fi/27950247-Savonlinna-nimettava-saaristokunnaksi.html
(3)
Saaristo-ohjelma 2017-2019, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80070/6_17_valtakunnallinen_saaristoohjelma_FI.pdf?sequence=1
(4)
https://www.laiturilla.fi/laiturilla-seutu sekä vapaa-ajan asumisen
* aluetaloudellisista vaikutuksista: Ruralia-instituutti, raportteja 187, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/260557/Raportteja187.pdf?sequence=4&isAllowed=y
* tilastoista: Ruralia-instituutti, Raportteja 198, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/306043/Raportteja198.pdf?sequence=1&isAllowed=yOSALLISTU TEEMAVERKOSTON TYÖPAJOIHIN!

Työpajoissa verkostoidutaan, vaihdetaan kuulumisia muiden saaristolaisten kesken ja käydään myös läpi asuttavuustyökalun teemoja.

Työpaja 4: 14.-16.11.2022 Lähitapaaminen Pellingissä, Porvossa. Teema: Makea vesi.

Missä? Pellingissä Porvoossa, majoittuminen Pellingin kurssikeskuksessa. Majoituksen rajoitetun saatavuuden vuoksi majoitumme pääsääntöisesti jaetuissa huoneissa.

Mitä? Teemana on asuttavuusanalyysin kolmas osa-alue, eli makea vesi. Tapaamisessa ehdimme myös verkostoitua ja tutustua Pellinkiin ja elämään Pellingissä.

Ilmoittautuminen (viimeistään 14.11.2022): https://survey.abo.fi/lomakkeet/14902/lomake.html

Jos olet kiinnostunut osallistumaan, ole yhteydessä Leader-ryhmään: Sini Yläsaari p. 0449766880

Alustava ohjelma:

 

Maanantai 14.11.

Yhteinen päivällinen

Tervetuloa - Pellingin saaren ja Porvoon kaupungin edustajat paikalla

Verkoston ja asuttavuuskäsitteen esittely

Keitä me olemme? Paikallaolijat ja heidän saarensa esittäytyvät

Vapaata aikaa yhdessä, mahdollisuus saunomiseen

 

Tiistai 15.11.

Aamiainen

Asuttavuusosa-alue 3 - Makea vesi (sademäärä, vedenlaatu, vedenkulutus, jätevesi jne)

Osa-alueen esittely, keskusteluja, ryhmätöitä

Lounas

Tutustuminen Pellinkiin jalkaisin

Kuulemme Klovharusta, Tove Janssonin saaresta

Osa-aluetyöstö jatkuu

Keskustelu verkostosta: Miten varmistamme, että verkostomme jatkaa toimintaansa näiden kahden vuoden jälkeen? Mitä haluamme ja tarvitsemme verkostolta? Mistä rahoitusta? 

Päivällinen ja silakkamaistiaisia eri saaristoalueilta! Yllätysvieras

 

Keskiviikko 16.11.

Aamiainen

Pellingin metsästysseura esittelee toimintaansa

Kotimatka, matkalla lounas Porvoossa

Näiden lisäksi tarjolla on etänä lyhyitä aamukahvitilaisuuksia, joissa voi vaihtaa kuulumisia. Etätapaamisten linkit löytyvät tilaisuuden yhteydessä verkoston nettisivuilta ja Leader-ryhmäsi nettisivulta. Lähitapaamisiin on tarjolla 3-4 paikkaa / Leader-ryhmä, ja niihin ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä: Sini Yläsaari sini.ylasaari@savonlinna.fi tai puh 044 976 6880.

***

Linkit:

Verkostotyöpajojen aineistot ja tallenteet tästä linkistä.

Lisätietoa hankkeesta ja työpajoista tästä linkistä.

Asuttavuusanalyysi pähkinänkuoressa

Asuttavuusanalyysin työkirja In English (englanniksi, käännös suomeksi tulossa)

Itä-Savon juttu paikallistapaamisesta syyskuu 2022: https://www.ita-savo.fi/paikalliset/5356143

Olethan yhteydessä, jos verkostoon tai tapaamisiin osallistuminen kiinnostaa!

Projektivastaava Pia Prost, Saaristoinstituutti: pia.prost@abo.fi, 050 3381710

Hankeneuvoja Sini Yläsaari, SavonLuotsi Leader, sini.ylasaari@savonlinna.fi, 044 9766880

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader