keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

Teemahankkeet

Leader, investointi, teemahanke

HUOM! Hankerahoituskausi 2014-2022 on päättynyt. Alkavan kauden rahoitusmuodoista tiedotamme sivuillamme www.savonluotsi.fi ja rahoitushaun avautumisesta tiedotamme erikseen.

AIKU-teemahankkeet toteutamme suunnitelmien mukaan 31.12.2023 mennessä.

Lue lisää uuden kauden avautumisesta

Ota yhteyttä ja kysy lisää uuden kauden rahoituksesta

AIKU - aineeton kulttuuriperintö -teemahanke

AIKU -teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi elävää aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä. Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiä.

Hanketta voi hakea Leader -alueen yleishyödylliset toimijat teeman mukaisiin yleishyödyllisiin kustannuksiin. Teeman kautta on haettavissa tukea niin kehittämiseen kuin investointeihin.

Toimenpiteiden hakuaika on 1.3. – 31.3.2022.

Piällysmies ry:n hallitus valitsee toteutettavat toimenpiteet kokouksessaan huhtikuussa 2022 teeman omien valintakriteerien avulla. Valittujen toimenpiteiden toteuttajien kanssa tehdään tuensiirtosopimukset, jonka jälkeen toimenpiteen toteuttajat voivat aloittaa toimenpiteensä.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2023 mennessä. Hakija vastaa toimenpiteen raportoinnista, kirjanpidosta, dokumentoinnista ja maksatushakemuksen laadinnasta sopimuksen ja erillisen ohjeistuksen mukaan.

Verkon kautta järjestettävistä teemahankeinfoista saat lisätietoa teemaan ja hakemiseen liittyen. Hankeinfoja järjestetään viisi:

 • 24.2.2022 kello 16:30 – 18:30
 • 1.3.2022 kello 13:00 – 15:00
 • 3.3.2022 kello 16:30 – 18:30
 • 8.3.2022 kello 16:30 – 18:30
 • 11.3.2022 kello 9:00 – 11:00

Infoihin tulee ilmoittautua mukaan etukäteen tämän linkin kautta. Ilmoittautuneet saavat edellisenä päivänä sähköpostiinsa Teams -linkin, jota kautta he pääsevät mukaan infoon.

Lisätietoa AIKU-hankkeesta tulossa, klikkaa tästä teeman omalle hankesivulle!

 

Paikat kuntoon 3-teemahanke

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2021 mennessä.

Maksuhakemukset Piällysmies ry:lle tulee tehdä 28.2.2022 mennessä.

Teemahankkeen haku oli avoinna yhdistyksille ja yhteisöille 16.3.2020 - 9.4.2020. Hankkeet pisteytettiin hallituksen kokouksessa 6.5.2020. Toteutettavaksi valittiin:


1. Makkola-Kuokkalan maa-ja kotitalousseura ry: Päivölän seurantalon esteetön sisäänkäynti ja invaluiska.
2. Olavin retkeilijär ry: Tervastuvan laiturityöt (sauna- ja uimalaiturit) ja aurinkopaneelijärjestelmän uusiminen.
3. Pihlajalahden kyläyhdistys ry: Ulkoilureitin kunnostaminen, raivaustyöt ja sillan rakentaminen (Myllyjoki).
4. Savonranta-seura ry: Savonranta-talon korjausrakentaminen ja ilmalämpöpumput 2 kpl.
5. Heinäveden Hyrske ry: ilmalämpöpumput 3 kpl.
6. Kievarinkierros - latu- ja retkeily-yhdistys ry: Kievarinkierroksen retkeilyreitin siltojen (10 kpl) kunnostus.
7. Itä-Savon hevosystäväinseura ry: Terassi, kahvion lattian pinnoitus, kahvion ovet ja äänentoistojärjestelmä.
8. Salmen Pojat ry: Kylätalo Päiväkummun ulko-ovien uusiminen, ilmalämpöpumpun hankinta.
9. Oravin Seudun Kyläyhdistys ry: Nuorisoseurantalon kahvilan lattian uusiminen ja näyttämön lattian vahvistaminen turvalliseksi.

Hankkeelle on saatu ELY:n päätös ja alatoimenpiteet ovat käynnissä.

Paikat kuntoon 2-teemahanke

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2021 mennessä.

Maksuhakemukset Piällysmies ry:lle tulee tehdä 28.2.2022 mennessä.

Teemahankkeen haku oli avoinna yhdistyksille ja yhteisöille 1.10.2019 - 15.1.2020. Hakemuksia saapui käsiteltäväksi 17 kpl, joista noin puolet puollettiin hallituksen kokouksessa 12.3.2020. Hankkeelle on saatu ELY:n päätös ja alatoimenpiteet ovat käynnissä.

Toteutettavaksi valittiin seuraavat hankkeet:

1. Enonkosken Työväenyhdistys ry: Kunnostetaan työväentalon kaivo.
2. Retki-Toverit ry: Turponmajan energiatalouden, esteettömyyden ja käytettävyyden parantaminen.
3. Varparannan alueen kyläyhdistys ry: Kalliorannan kohentaminen, sukelluslautta ja rantaterassi.
4. Pohjois-Heinäveden kylät ry: Varirannan piha-alueen kunnostus ja laatoitus.
5. Karvilan Kivekkäät ry: Kisalan peltikaton uusiminen ja eristys.
6. Pääkanta -säätiö sr: Siirrettävä alumiininen invaluiska ja polttava wc, lahonneen terassin peruskorjaus.
7. Hanhijärven pojat ry: Mansikkamäen kansakoulun kunnostus.
8. Hiukkajoen kylät ry: Patteriventtiilien (24 kpl) ja termostaattien vaihtaminen, wc -istuinten hankinta 3 kpl

 

Hae tukea maksuhakemuksella tositteita vastaan

Tuesta maksetaan tukiprosentin mukainen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista. Tuki maksetaan investoinnin jälkeen maksuhakemusta ja tositteita vastaan.

Teemahankkeen maksuhakemus löytyy Ruokaviraston sivuilta hanketukien maksun hakulomakkeista: 3318 Maksuhakemus teemahanke

Tämän sivun alalaidasta löydät ohjeen maksuhakemuksen liitteistä ja mm. vastikkeettoman työn kirjanpidon lomakkeen. Huomioi tietojen kerääminen hankkeen toteutusvaiheessa ja säilytä tositteet!

 

Maksuhakemusvaiheessa tarvitaan

 • laskut, tositteet/tiliotteet ja niitä koskevat otteet pääkirjasta,
 • talkootyökirjaukset allekirjoituksin lomakkeella,
 • selvitys hankkeen toteuttamisesta,
 • vakuutustodistus ja
 • seurantatiedot (Dind ja Lind-lomakkeet).

Investointeja koskee viiden vuoden pysyvyysvaatimus

Teemahankkeessa rahoitettavilla investoinneilla on 5 vuoden pysyvyysvaatimus viimeisestä maksatuksesta.

Hanketoteuttaja on velvollinen ylläpitämään investointia viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. Tuona aikana investoinnin omistusoikeutta ei voi siirtää toiselle. Investoinnin käyttöä ja omistusoikeutta koskevat muutokset voivat johtaa tuen takaisinperintään.

Jos tuettavaan hankkeeseen sisältyy rakentamisinvestointeja, tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja pitää kohteen asianmukaisesti vakuutettuna, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Pysyvyysvaatimuksesta on säädetty EU:n yleisasetuksessa (EU) N:o 1303/2013 (yleisasetus) 71 artikla, alakohdat 1-3.

 

Paikat kuntoon 2 ja 3 -hankkeiden toimenpiteillä parannetaan yhteisten kokoontumistilojen energiataloutta, niiden käytettävyyttä sekä esteettömyyttä ja kohennetaan ympäristön tilaa.

Teemahankkeessa rahoitetaan yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1000 – 10000 euroa. Laiteinvestoinnin tulee liittyä rakentamiseen.

Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankinnoista sekä talkootyön osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvitys hakemuksen yhteydessä.

Hankkeen julkinen tuki on 70 %:a ja hankkeen yksityisrahoitusosuus 30 %:a on katettava hakijan omalla rahoituksella, joka voi olla kokonaan talkootyötä.

Kohderyhmänä ovat alueella toimivat yhdistykset, jotka toimivat toimenpiteiden toteuttajina Heinävedellä, Enonkoskella ja Savonlinnan maaseutualueilla. Yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus.

Piällysmies ry:n hallitus pisteytti toimenpiteet valintakriteerien mukaan ja hankkeeseen valittiin mukaan teemahankkeelle varattuun tukipottiin mahtuvat toimenpiteet hankkeen saaman pistemäärän mukaan paremmuusjärjestyksessä.

Rahoitusta voitiin hakea esimerkiksi kaivon kunnostukseen tai jätevesijärjestelmän saneeraukseen, invaluiskaan, portaisiin, pihalaatoituksiin, istutuksiin, ympäristön raivaukseen, vieraslajien poistoon tai lämmitysjärjestelmiin

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.12.2021 mennessä.

Maksuhakemukset Piällysmies ry:lle tulee tehdä 28.2.2022 mennessä.

.

HAE HANKETUKEA TEEMAHANKKEEN HAKULOMAKKEELLA

Teemahanketukea voi hakea määräajaksi avattuna hakuaikana ja toimenpiteet liittyvät etukäteen rajattuun teemaan. Tällä hetkellä ei ole teemahankehakuja avoinna.

Hakemuksen löydät sivun alalaidasta liitteenä. Hakulomake toimitetaan Leader-toimintaryhmään ennen hankkeen aloittamista.

Investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B (Paikat kuntoon 3)

Kehittämistoimenpiteen suunnitelma 3325A

Maaseudun kehittämistukiin tarvittavat hakulomakkeet löydät täältä.

PAKOLLISET LIITTEET

Kaikkien hakemusten liitteeksi tarvitaan:

 1. Talkootyötä sisältävässä hankkeessa esitetään arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä) lomakkeella 3306F (ks. alla).
 2. Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote (nimenkirjoittajien toteamiseksi)
 3. Yhdistyksen taloustiedot (viimeisin tilinpäätös)
 4. Yhdistyksen päätös tuen hakemisesta
 5. Tarvittavat suunnitelmat, piirustukset, palovakuutustodistus (rakennushankkeet)
 6. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
 7. Selvitys siitä, mistä kustannukset koostuvat (mieluiten taulukkomuodossa)
 8. Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset lomakkeella 3306Lind ja 3306Dind (lomake löytyy sivun alaosasta). Hakuvaiheessa esitetään hankkeelle asetetut tavoitteet.
 • Seurantatiedot kerätään kultakin toteutusvuodelta tammikuun loppuun mennessä.
 • Hankkeelle ilmoitetaan vain ne määrälliset tavoitteet ja tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämis- tai investointihankkeen toiminnasta.

9. Kustannusten kohtuullisuuden arviointi:

 • Kilpailutus yli 2 500 euron hankinnoista (pyydettävä vähintään 3 tarjousta)
 • Muistiinpanot hintojen selvityksestä alle 2 500 euron hankinnoista
 • Sisäpiirihankinnoista vaaditaan kilpailutus ja yhdistyksen hallituksen päätös sisäpiirihankinnasta

YLEISTÄ TEEMAHANKKEISTA

Teemahankkeilla mahdollistetaan normaalia pienempiä yleishyödyllisiä kehittämistoimia ja investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi ja jotka palvelevat alueen toimijoita, asukkaita ja matkailijoita ja ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Leader Piällysmiehen hallitus päättää kulloisellekin teemahankkeelle yhteisen, strategiaan pohjautuvan teeman, jonka ympärille hanketoimijat voivat suunnitella omia alahankkeitaan. Teemahankkeiden toivotaan innostavan innostavan etenkin uusia hankehakijoita hakemaan Leader-tukea.

Tukea haetaan rajattuna hakuaikana teemahankkeen kehittämis- tai investointitoimenpiteen lomakkeella tarvittavine liitteineen. Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus maksetaan aina jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan. Yksityinen rahoitus voi hankkeesta riippuen olla myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä (investointihankkeessa kuitenkin vain rakentamisen osalta).

Piällysmies ry:n hallitus valitsee määräaikaan mennessä jätetyistä hakemuksista tuettavat alahankkeet valintakriteerien ja pisteytyksen avulla. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä.

Vuonna 2017-18 toteutettiin viidessä eri teemahankkeessa yhteensä 78 alatoimenpidettä

 

Esimerkkinä teemahankkeista:

Teemahankkeessa ”Suomi 100 – nyt juhlitaan!” rahoitettiin yksityisoikeudellisten yhdistysten laite- ja kalustohankintoja, pieniä rakennusinvestointeja sekä juhlavuoteen liittyvien tapahtumien kehittämisen kustannuksia.

Teemahankkeessa ”Yhteiset uimapaikat kuntoon rahoitettiin yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1 000 – 10 000 euroa.

 

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader