keskiviikko / 21. marraskuuta / 2018

Teemahankkeet

OHJEET & LOMAKKEET teemahankkeen maksuhakemukseen löytyy täältä.

Suomi 100 – nyt juhlitaan! –teemahanke

Teemahankkeessa ”Suomi 100 – juhlat pystyyn!”rahoitetaan yksityisoikeudellisten yhdistysten laite- ja kalustohankintoja, pieniä rakennusinvestointeja sekä juhlavuoteen liittyvien tapahtumien kehittämisen kustannuksia.

Laite- tai kalustohankinta ja rakennusinvestointi voi kustannusarvioltaan olla korkeintaan 4 000 euroa. Tukea laite- tai kalustohankintoihin sekä rakentamiseen voi saada 75 prosenttia. Omarahoitusosuuden kattaminen talkootyöllä on mahdollista vain rakentamisen osalta.  Alahankkeen kustannusarvio koostuu laitteen tai kaluston hankintahinnasta, mahdollisista rahti- ja asennuskuluista sekä rakentamisesta.  Hakijan tulee perustella investoinnin tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty myös muuten kuin pelkästään juhlavuoden tarpeita ajatellen.

Investointien lomakkeet löytyvät tästä

Tapahtuman kehittämisen kustannukset voivat olla korkeintaan 3 000 euroa. Tukea kehittämiseen voi saada 100 prosenttia. Käytä hakemiseen kehittämislomaketta.

 

Kehittämisen lomakkeet löytyvät tästä

Kustannusten vähimmäismäärä on 500 euroa alahanketta kohden. Tuki maksetaan jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan.

Hakuaika on 1.2. - 30.4.2017.

Piällysmiehen hallitus valitsee toteutettavat toimenpiteet kokouksessaan toukokuussa 2017.

 

Yhteiset uimapaikat kuntoon –teemahanke

Teemahankkeessa ”Yhteiset uimapaikat kuntoon rahoitetaan yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1 000 – 10 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankinnoista sekä talkootyön osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvitys hakemuksen yhteydessä.

Hankkeen julkinen tuki on 60 %:a ja hankkeen yksityisrahoitusosuus 40 %:a on katettava hakijan omalla rahoituksella, joka voi rakentamisen osalta olla kokonaan talkootyötä.

Tuki maksetaan jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan.

Hakuaika on 1.2. - 30.4.2017.

Piällysmiehen hallitus valitsee toteutettavat toimenpiteet kokouksessaan toukokuussa 2017.

Investointien lomakkeet löytyvät tästä

 

Kaikkien hakemusten liitteeksi:

 • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote (nimenkirjoittajien toteamiseksi)
 • Yhdistyksen taloustiedot (viimeisin tilinpäätös)
 • Päätös tuen hakemisesta
 • Tarvittavat suunnitelmat, piirustukset, luvat ja ilmoitukset (rakennushankkeet)
 • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset (tapahtuman järjestäminen)
 • Teemahankkeen lisäselvitys (lomake löytyy sivun alaosasta)
 • Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset (lomake löytyy sivun alaosasta)
 • Kustannusten kohtuullisuuden arviointi:
  • Selvitys siitä, mistä kustannukset koostuvat (mieluiten taulukkomuodossa)
  • Kilpailutus yli 2 500 euron hankinnoista (pyydettävä vähintään 3 tarjousta)
  • Muistiinpanot hintojen selvityksestä alle 2 500 euron hankinnoista

 

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi