tiistai / 20. elokuuta / 2019

Teemahankkeet

OHJEET & LOMAKKEET teemahankkeen maksuhakemukseen löytyvät täältä.

Tällä hetkellä ei ole avoinna olevia teemahankehakuja. Suunnitteilla on teemahanke, jonka avulla kunnostetaan kylien ja kylätalojen ympäristöä ja tehdään energiansäästöön liittyviä pieniä investointeja. Hanke tulee hakuun syksyllä 2019. (päivitetty 8.3.2019)

Teemahankkeilla mahdollistetaan normaalia pienempiä yleishyödyllisiä kehittämistoimia ja investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi ja jotka palvelevat alueen toimijoita, asukkaita ja matkailijoita ja ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Leader Piällysmiehen hallitus päättää kulloisellekin teemahankkeelle yhteisen, strategiaan pohjautuvan teeman, jonka ympärille hanketoimijat voivat suunnitella omia alahankkeitaan. Teemahankkeiden toivotaan innostavan innostavan etenkin uusia hankehakijoita hakemaan Leader-tukea.

Tukea haetaan rajattuna hakuaikana teemahankkeen kehittämis- tai investointitoimenpiteen lomakkeella tarvittavine liitteineen. Hakijalla tulee olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut. Leader-rahoitus maksetaan aina jälkikäteen maksukuitteja ja muita tarvittavia asiakirjoja vastaan. Yksityinen rahoitus voi hankkeesta riippuen olla myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä (investointihankkeessa kuitenkin vain rakentamisen osalta).

Piällysmies ry:n hallitus valitsee määräaikaan mennessä jätetyistä hakemuksista tuettavat alahankkeet valintakriteerien ja pisteytyksen avulla. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa annettuun määräaikaan mennessä.

Teemahankkeessa rahoitettavilla investoinneilla on 5 vuoden pysyvyysvaatimus viimeisestä maksatuksesta.

Vuonna 2017-18 toteutettiin viidessä eri teemahankkeessa yhteensä 78 alatoimenpidettä.

 

Esimerkkejä teemahankkeista:

Teemahankkeessa ”Suomi 100 – nyt juhlitaan!” rahoitettiin yksityisoikeudellisten yhdistysten laite- ja kalustohankintoja, pieniä rakennusinvestointeja sekä juhlavuoteen liittyvien tapahtumien kehittämisen kustannuksia.

Tukea voi kustannusarvioltaan olla korkeintaan 4 000 euron laite- tai kalustohankintoihin sekä rakentamiseen sai 75 %. Tapahtuman kehittämisen kustannukset voivat olla korkeintaan 3 000 euroa, johon Leader-tukea sai 100 %.

Teemahankkeessa ”Yhteiset uimapaikat kuntoon rahoitettiin yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannusarvio on 1 000 – 10 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankinnoista sekä talkootyön osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvitys hakemuksen yhteydessä.

Hankkeen julkinen tuki on 60 % ja hankkeen yksityisrahoitusosuus 40 %:a on katettava hakijan omalla rahoituksella, joka voi rakentamisen osalta olla kokonaan talkootyötä.

Hankkeen toteutusaika on päättynyt 31.12.2018.

 

Teemahankehakemus

Teemahanketta haetaan erillisellä teemahankkeen hakulomakkeella liitteineen:

Investointitoimenpiteen suunnitelma

Kehittämistoimenpiteen suunnitelma

Talkootyötä sisältässä hankkeessa esitetään arvio vastikkeettomasta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä (laatu ja määrä) lomakkeella 3306F (ks. alla).

Hakuvaiheessa esitetään hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet lomakkeella 3306Lind ja 3306Dind (ks. alla). Hankkeen seurantatiedot kerätään kultakin toteutusvuodelta tammikuun loppuun mennessä. Hankkeelle ilmoitetaan vain ne määrälliset tavoitteet ja tulokset, jotka syntyvät suoraan kehittämis- tai investointihankkeen toiminnasta.

Kaikkien hakemusten liitteeksi:

 • Yhdistyksen säännöt ja yhdistysrekisteriote (nimenkirjoittajien toteamiseksi)
 • Yhdistyksen taloustiedot (viimeisin tilinpäätös)
 • Päätös tuen hakemisesta
 • Tarvittavat suunnitelmat, piirustukset, luvat ja ilmoitukset, palovakuutustodistus (rakennushankkeet)
 • Tarvittavat luvat ja ilmoitukset (tapahtuman järjestäminen)
 • Teemahankkeen lisäselvitys (lomake löytyy sivun alaosasta)
 • Leader -hankkeen tavoitteet ja tulokset (lomake löytyy sivun alaosasta)
 • Kustannusten kohtuullisuuden arviointi:
  • Selvitys siitä, mistä kustannukset koostuvat (mieluiten taulukkomuodossa)
  • Kilpailutus yli 2 500 euron hankinnoista (pyydettävä vähintään 3 tarjousta)
  • Muistiinpanot hintojen selvityksestä alle 2 500 euron hankinnoista

 

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
ELY EU Itä-Suomen kalatalousryhmä leader maaseutu.fi