keskiviikko / 07. kesäkuuta / 2023

Yritysten yhteistyöhankkeet

HUOM! Hankerahoituskausi 2014-2022 on päättynyt. Alkavan kauden rahoitusmuodoista tiedotamme sivuillamme www.savonluotsi.fi ja rahoitushaun avautumisesta tiedotamme erikseen.

Lue lisää uuden kauden avautumisesta

Ota yhteyttä ja kysy lisää uuden kauden rahoituksesta

Yhteistyöhanke on elinkeinojen kehittämishanke, jonka kaksi tai useampi toimija toteuttaa yhdessä. Yhteistyö voi olla yritysten välistä yhteistyötä (esimerkiksi yritysryhmähankkeet), yritysten ja kehittäjätahojen yhteistyötä tai kehittämis- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Yhteistyöhankkeen tulosten tulee olla yleisesti hyödynnettävissä mahdollisimman pian hankkeen päättymisen jälkeen.

Yrittäjät voivat kehittää yhdessä toimialansa kannattavuutta tai verkostoitumista yhteistyöhankkeella esimerkiksi:

  • muodostamalla ketjuja tai klustereita
  • pilotoimalla
  • kehittämällä mikroyritysten yhteistä markkinointia
  • toteuttamalla innovatiivisia ympäristötoimia
  • kokoamalla yhteen tuottajaryhmiä.

Hanke voi edistää lähiruokasektorin, hyvinvointipalvelujen tai mikrokokoisten matkailuyritysten kehittymistä tai vaikkapa tuoda biotalouden toimijoita yhteen.

Hankkeiden tukitaso vaihtelee 60-80 % ja siihen osallistuu yksityistä rahoitusosuutta maksavia osapuolia. Yhteistyöhankkeen vetäjäksi soveltuu jokin kehittäjäorganisaatio. Hankkeen hallinnoija hakee tuen hankkeeseen Hyrrä-asiointipalvelussa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ei tarvitse täyttää hakemusta. 

Yritysryhmähankkeet

Yritysryhmähankkeessa kehitetään esimerkiksi uusia tuotteita ja palveluja sekä tuotantomenetelmiä tai edistetään niiden käyttöönottoa. Yritysryhmähanke voi sisältää innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista tai yrityksen toiminnan kannalta olennaista liiketoimintaosaamisen lisäämistä.

  • mukana oltava 3-9 yritystä
  • sisältää yrityskohtaisia toimenpiteitä
  • tuen määrä 75 %
  • tuki jyvitetään osallistujayrityksille de minimi -tueksi

Lisätietoa yritysten yhteistyöhankkeista ja yritysryhmistä tästä.

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader