lauantai / 01. huhtikuuta / 2023

Kerimäen keskustaajaman maisemointihanke

Hakija:

KERIMÄEN MAASEUTUSEURA RY, VIITAMÄENTIE 163, 58200 KERIMÄKI

Hankenumero:

3257

Kohdealue:

Kerimäki

Hankkeen yhteyshenkilö:

Leena Toiviainen, Viitamäentie 163, 58200 Kerimäki, puh. 015 541 329

Toteutusaika:

23.10.2008 - 31.12.2010

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on turvata Kerimäen keskustan alueen maisema-arvojen säilyminen sekä kehittää maisemaa kaikenikäisten asukkaiden viihtyvyys ja matkailun tarpeet huomioiden. Tavoitteena on kehittää alueen maisemahoitoon uusia toimintamalleja. Lisäksi hankkeella tuetaan alueen kaavoitusta ja selvitetään mahdollisuuksia maisemanhoitoyrittäjyyteen. Esiselvityshankkeesta on nostettu tähän hankkeeseen kolme erillistä ja pienempää toimintasuunnitelmakokonaisuutta, joita ovat maiseman yleissuunnitelmat kuntakeskuksen ydintaajamaan ja teollisuusalueelle sekä taajamien sisääntuloihin (kolme teiden risteysaluetta ja yksi satama). Lisäksi hankkeella koulutetaan kiinteistöjen omistajia omaehtoiseen maisemanhoitoon ja maisemanhoidonyrittäjyyteen.

Kustannusarvio:

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä 38 000,00 euroa.

Kysy, tule käymään! Rahoituksen haku Yhdistys facebookissa Tapahtumat ja koulutukset
Maaseuturahasto Leader